Naar de navigatie

Cultuurlandschap

 • Aardkunde

  donk, doodijsgat, pingo, droogdal, keileem bult, fossiele bomen, rivier, beek, beekdal, dekzandrug, del

 • Cultuurlandschappen

  Cope-ontginning, duinen, veenderij, polder, heggenlandschap, griend, kampenlandschap, goor, strubben, komgronden, meenten, marken

 • Landschapselementen

  houtwal, grenspaal, kerkenpad, es, terp, wierde, eendenkooi, inlaat, boerenkuil, dam, dobbe, ijskelder, kleiput, tiendboom, landweer, wal

 • Landelijk gebied

  herinrichting, agrarisch toerisme, akkerbouw, veeteelt, tuinbouw, bosbouw, agrarische bedrijfs- gebouwen, erf-inrichting

 • Stedelijk gebied

  park, wijk, bestrating, grachten, riool, waterkering, parkeerterrein, industrieterrein, haven, plein, nieuwbouw

 • Overig