Naar de navigatie

Thema's

 • Archeologie (be)sparen

  Behoud in situ; Archeologie vriendelijk bouwen; Monitoring

 • Beschermde gezichten

  De waarden van beschermde dorps en stadsgezichten verankeren; Beeldkwaliteitsplannen. Projecten.

 • Gebiedsontwikkeling

  Zowel binnen de stad als daar buiten worden grote gebieden herontwikkelt. Voor woningbouw, recreatie en werken.

 • Krimp

  Krimp noemen we het proces van ontvolking van het platteland.

 • Herbestemming

  Na leegstand kunnen gebouwen een nieuwe functie krijgen.

 • Natuurontwikkeling

  Omvangrijke projecten waarbij het streefbeeld een natuurlijker leef- omgeving is voor planten en dieren.

 • Religieus erfgoed

  Kerken en kloosters zijn beeldbe- palende gebouwen op interessante plaatsen. Een waardige nieuwe functie vinden is niet gemakkelijk.

 • Waterprojecten

  De omgang met water is drastisch veranderd. We houden het liever vast. Het wordt schoner en beken mogen weer meanderen.

 • Wederopbouw

  Uit de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog verrees in korte tijd een nieuwe wereld, met nieuwe materialen.