Projectenbankcultuurhistorie.nl

Als we ons willen verdiepen in de cultuur van mensen, moeten we natuurlijk wel eerst weten wat cultuur nou eigenlijk precies is. Als je het heel breed neemt is cultuur eigenlijk het gedrag van mensen dat niet door genen wordt bepaald, maar wat de mens wordt aangeleerd. Dat aanleren kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld op school, maar ook omdat we het anderen zien doen.

Wat valt er onder cultuur

Onder cultuur vallen enorm veel zaken. Bijvoorbeeld hoe we ons kleden, de manier waarop we praten en met elkaar omgaan, ons eten en onze gewoontes. Ook dieren hebben een bepaalde cultuur, bijvoorbeeld de manier waarop ze eten of met elkaar communiceren. Cultuur kan ook iets zijn wat we maken en doen. Kijk maar eens bij de mooie cultuur Posters die er van verschillende bevolkingsgroepen te vinden zijn. Je herkent vaak de stijl van een activiteit of een bouwwerk, waardoor het naar een bepaalde cultuur terug te leiden is. Of het nu gaat om fotokunst, illustraties of mensen en portretten, je ziet er vaak toch een bepaalde cultuur in terug. Bij een aantal van de posters van de American scenes is dat extra duidelijk.

De mens creëert cultuur

De mens is tot veel in staat om een cultuur te creëren. We kunnen de mooiste gebouwen bouwen en we bedenken de meest ingenieuze en uiteenlopende producten. Van een eenvoudige vork tot aan een vliegtuig, van pen tot aan een deeltjesversneller. Doordat we tegenwoordig gemakkelijk kennis vergaren in beelden en verhalen, worden eigenschappen van bepaalde culturen ook eenvoudig verspreid. Door culturen met elkaar te delen ontstaan ook weer nieuwe (sub)culturen.

Cultuur en beschaving

Het begrip cultuur wordt ook weleens als beschaving gezien. Sommige mensen zijn cultureel ingesteld, anderen wat minder. Ook de interesse voor cultuur verschilt dus per mens. Waar de één het geweldig vindt om naar een museum te gaan en oudheden te bekijken of het theater te bezoeken, heeft de ander hier minder belangstelling voor. Cultuur wordt bovendien nog weleens verward met tradities. Tradities zijn handelingen of overtuigingen die je doorgeeft van de ene generatie aan de volgende. Cultuur daarentegen beschrijft eigenlijk de kenmerken van een bepaald moment in de samenleving. Ook wordt cultuur vaak geassocieerd met specifieke kunstvormen.

Cultuur en natuur

Kort gezegd is cultuur eigenlijk een samenvatting van de gewoonten en gebruiken van een volk. Dat zijn bijvoorbeeld de eetgewoonten en de voeding, de kleding, de godsdienst, dans, muziek, maar ook de normen en waarden die binnen een bepaalde groep heersen. Cultuur is dus eigenlijk een optelsom van heel veel dingen. De normen en waarden, de leefgewoonten, subculturen en het opleidingsniveau noemen ze ook wel de sociaal-culturele factoren. Cultuur en natuur zijn eigenlijk twee tegenstellingen. Natuur is aangeboren of in ieder geval zonder menselijk toedoen ontstaan en cultuur is wat de mens zelf schept.