Projectenbankcultuurhistorie.nl

In Nederland heerst een hoog arbeidsethos. Dit wil zeggen dat hard werken als een groot goed wordt gezien en dat een goede baan sociaal aanzien met zich meebrengt. Mensen die niet graag werken worden al snel als lui betiteld. Deze houding is verweven met onze westerse cultuur en wordt daardoor als de norm beschouwd.

Onze arbeidscultuur is ontstaan door het streven naar rijkdom, maar er is ook een link met de temperatuur te bemerken. In tropische landen ligt het arbeidstempo over het algemeen immers veel lager.

Tegenwoordig zijn gebouwen goed geïsoleerd en verwarmd. Daarnaast is er voldoende warme kleding op de markt zodat het niet meer nodig is om veel te bewegen om warm te blijven. Mensen met een kantoorbaan bewegen zelfs erg weinig. Toch wordt er niet minder waarde aan hard werken gehecht.

Hard werken wordt ook vaak geassocieerd met dienstbaar zijn. Bedrijven concurreren met elkaar en daarbij is het vooral zaak om heel klantvriendelijk te zijn. Ter ondersteuning van deze klantgerichtheid zijn er CRM-systemen ontwikkeld waarin een groot aantal klantgegevens verzameld kunnen worden. Deze gegevens verschaffen informatie over de verschillende acties van de betreffende klanten. Het systeem is geschikt voor zowel de zakelijke als de non-profit dienstverlening.

Het is algemeen bekend dat tevreden medewerkers het productiefst zijn. Daarom wordt er door werkgevers veel aandacht besteed aan een prettige werkomgeving. Eenvoudige systemen waarmee werknemers goed kunnen omgaan, spelen hierbij een belangrijke rol. Het bedrijf lime-technologies.nl speelt met de op maat gemaakte CRM-systemen in op de behoefte van klanten en op de behoefte van werknemers.

Naast de algemene arbeidscultuur in de maatschappij heeft ook elke werkplek een eigen bedrijfscultuur. Denk bijvoorbeeld aan onderlinge omgangsnormen en kleding die gedragen wordt. Op sommige plekken gelden uiteraard kledingvoorschriften, maar er kan ook sprake zijn van ongeschreven regels. Voor de meeste werkende mensen is de bedrijfscultuur een voorname factor in hun werkplezier. Het gaat niet meer alleen om het takenpakket en de inkomsten.